Auklėtoja Snežana

Sveiki, esu auklėtoja Vaida. Dirbu su Baltupių darželio, Gineitiškių filialo, Mėnuliukų grupės vaikučiais. Darželyje dirbu jau ketvirti metai, turiu priešmokyklinio ugdymo išsilavinimą. Manau, kad darbas su vaikais yra labai atsakingas ir kiekvienas vaikutis yra individualus, todėl savo darbe stengiuosi atsižvelgti į kiekvieno vaiko įgimtas galimybes, sukurti saugią aplinką, nuolat domėtis naujovėmis ir jas taikyti darbo metu, suteikti vaikams galimybes savarankiškai pasirinkti priemones problemos sprendimams, taip pat siekiu palaikyti glaudžius ryšius su vaikučių tėveliais.

Aš dirbu ir su „Zipio draugų“  programa, kurios pagalba mes mokomės drąsiai, atsakingai, atvirai ir draugiškai bendrauti su aplinkiniais, mokomės nebijoti ir suprasti savo emocijas, bei jausmus, stengiamės sugebėti pasakyti ką ir kaip jaučiame.

Kiekvienas vaikas nori būti suprastas, padrąsintas ir žinoma mylimas. Mano darbo tikslas išugdyti ne tik reikiamus socialinius įgūdžius, bet ir suformuoti asmenybes su tvirtomis vertybėmis bei dideliu noru pažinti pasaulį. Darželis turi būti vieta, į kurią norėtųsi eiti ir grįžti iš jos su šypsena, tad stengiuosi, kad kieviena diena būtų pilna įspūdžių, naujovių ir žinoma linksmybių.

Auklėtoja Agnė:

Auklėtoja Jovita

Sveiki, esu auklėtoja Jovita. Baigiau Vilniaus edukologijos universtetą, įgyjau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialybę ir švietimo vadybos magistrą. Auklėtoja dirbu nuo 2011 metų. Darbas su vaikais man yra įdomus ir teikia džiaugsmo, o taip pat skatina nuolat tobulėti.
Ugdymo šerdis - vaiko gerovė, tad stengiuosi sukurti draugišką atmosferą, saugią ir kūrybišką grupės aplinką. Vaikai greitai mokosi, kaupia patirtį, kuria savo vertybes, todėl ugdymo procese taikau kuo įvairesnius ugdymo metodus, ugdymo būdus ir žaidimus, kurie sudaro pamatą sėkmingiems pasiekimams įvairiose srityse.
Stengiuosi, kad kiekviena diena vaikui būti jauki, su daug meilės ir rūpesčio. O didžiausia dovana man - matyti vaiką laimingą!

Auklėtoja Lina

Sveiki visi! Su jumis sveikinasi „Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja  Lina. Trumpai apie save: nesenai įgijusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bakalaurą, nusprendžiau nieko nelaukti ir tęsti studijas ikimokyklinio ugdymo srityje. Šiuo metu studijuoju ikimokyklinės edukologijos magistrą.

Dažnai aplinkiniai manęs klausia: ,,Kodėl pasirinkai būtent šią sritį? Kodėl būtent darbas su vaikais? Juk tiek daug kantrybės reikia dirbant šį darbą!“ Į šiuos klausimus atsakau labai paprastai: ,,O jums patiems nebūna taip, kad atrandate sritį, kurioje jaučiatės kaip žuvis vandeny? Mane tai domina. Tuo labiau, jaučiu didelį norą ir pareigą būti atsakingai už tuos, kurie negali patys už save pastovėti.“  Sąveika su vaiku – vienas iš mano, kaip kompetentingos auklėtojos, svarbiausių uždavinių. Atsižvelgdama į vaiko individualumą, unikalumą ir atsineštą patirtį iš namų, plėtoju/organizuoju ugdymo(si) veiklas, taip siekdama, kad vaiko ,,stipriosios” savybės padėtų ugdyti(s) ,,silpnosioms”. Visiems sakiau, sakau ir sakysiu: ,,Juk svarbiausia – visapusiška vaiko gerovė!“