Auklėtoja Snežana

Auklėtoja Snežana: Myliu vaikus, moku su jais bendrauti. Vaikučiai pats didžiausiais turtas ir džiaugsmas mūsų gyvenime. Stengiuosi sudaryti sąlygas ir siekti, kad vaikai patenkintų savo judėjimo poreikį, įgytų įvairios fizinės veiklos patirties ir perimtų sveikatą stiprinančius įgūdžius. Kiekvienas vaikas grupėje mylimas ir laukiamas. Savo darbe atsižvelgiu į kiekvieno vaiko įgimtus gebėjimus. Individualus dėmesys kiekvienam vaikui sąlygoja sėkmingą vaiko asmenybės vystymąsi, tai padeda jam saugiai jaustis darželyje, drąsiai ir pasitikinčiai bendrauti su aplinkiniais. Vaikas auga veiklus, aktyvus, laisvai reiškiantis savo jausmus. Dirbdama su vaikais ugdau kūrybingą, aktyvų asmenį, kuris turi teisę laisvai reikšti savo jausmus, nuotaikas, norus ir įspūdžius. Man ypač svarbus yra vaikų gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, savo sveikatą, savo poelgį.  Gyvenkime įdomiau! Kasdieninė rutina paverčia mūsų gyvenimą prėsku ir nepaliekančių teigiamų emocijų procesu. Kiekviena akimirka, kuri suteikia žmogui nors truputėlį laimės, džiaugsmo- sušildo, kaip saulelės spindulėlis. Kiekviena diena tiesiog privalo palikti mūsų sieloje, širdyje šilumos, meilės ir prasmingumo jausmą. Kad prisiminimai nuo tos sukurtos, tegu trumpalaikės, pasakos, kaip gėlelė augtų mūsų viduje. Kad kiekviena nauja gėlė taptų puokšte kuri papuoš gyvenimą, ir kad drąsiai galima būtų pasakyti:  “Gyvenimas yra nuostabus!!!! 🙂 Vaikai yra mūsų gyvenimo džiaugsmas ir laimė. Jų auklėjimas,  lavinimas  vyksta per įvairiausius žaidimus. Taip ugdomas vaikų pastabumas, noras pažinti juos supantį pasaulį.  Žaidžiant lavinama ne tik kalba, bet ir vaiko judesiai, vaizduotė, loginis mąstymas, socialiniai įgūdžiai. Manau savo sugebėjimais, psichologinėmis žiniomis, potraukiu kūrybinei  veiklai, meile vaikams bei žingeidumu galiu pasidalinti su Jūsų vaikučiais.

Auklėtoja Snežana

Esu „Boružiukų“ grupės auklėtoja Viktorija. Baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijau socialinių mokslų bakalaurą ir specialiosios pedagogikos magistrą. Patirties su vaikučiais įgijau dirbdama aukle ir auklėdama bei ugdydama savo vaiką, bei per praktiką studijų metu.
Vaikai yra pats didžiausias ir brangiausias turtas. Ir taip sakau ne vien todėl, jog esu mama, bet ir todėl, kad dirbdama darželyje, į kurį susirenka labai skirtingi žmogeliukai, savo išskirtinėmis savybėmis grupę darantys įdomesnę, galiu matyti ir džiaugtis jų pasiekimais, kurie iš šalies atrodytų labai maži, bet jų gyvenimo tarpsniui yra ypač dideli ir svarbūs, ir kurių nepastebėtume jei nebūtume šalia jų. Pradėjusi dirbti darželyje pajutau, kad jie lyg ,,Margaspalvis ruduo‘‘ gyvenimą nuspalvinantys įvairiomis spalvomis, padedantys suprasti, kad reikia džiaugtis ne tik materialiniais, bet ir dvasiniais dalykais, kad mažas dalykėlis gali suteikti nemažiau džiaugsmo nei didelis. O kaip malonu ryte atėjus į darželį vėl sutikti besišypsančias mažas akeles, apkabinti ištiestas mažas rankytes… Tada supranti, kad esi būtent ten, kur ir trokšti būti….
Norint, kad iš mažo žmogučio išaugtų Asmenybė, privalu jį tinkamai auginti, auklėti bei lavinti. Džiaugiuosi dirbdama vaikų darželyje ir galinti prisidėti prie vaikų ugdymo, auklėjimo ir lavinimo. Kiekvienas vaikas yra labai skirtinga asmenybė, į darželį atėjusi su savais poreikiais ir interesais, o patenkinti kiekvieno vaiko poreikius yra labai svarbus ir atsakingas darbas, bet tuo pačiu labai malonus. Vaikučiams reikalinga tinkamai pritaikyta aplinka, kurioje vaikas jaustųsi saugus ir mylimas, tinkamas inventorius, bei žaisliukai lavinantys vaiko mąstymą, motoriką, ir padedantys visapusiškai ugdytis. Todėl stengiuosi iš visų jėgų, kad vaikas grupėje jaustųsi saugus ir reikalingas, ugdant jo savarankiškumą, atsakingumą ir kūrybingumą.

Auklėtoja Snežana

Esu auklėtoja Giedrė. Dirbu su pačiais mažiausiais vaikučiais ,,Boružiukų“ grupėje. Esu įgijusi edukologo magistro laipsnį. Savo kompetencijas tobulinu įvairiuose seminaruose pedagogikos ir psichologijos srityse ir įgytas naujas žinias taikau darbe. Auklėtoja dirbu nuo 2007 metų. Darbas su vaikais man suteikia daug džiaugsmo ir leidžia kasdien tobulėti profesinėje veikloje. Dirbdama stengiuosi įsijausti į vaiko vaidmenį, pažvelgti vaiko akimis, o bendrauju su jais kaip su lygiavertėmis asmenybėmis. Vaikučiams darželyje kuriama tinkama ir saugi aplinka, kad galėtų visapusiškai ugdytis. Kiekvienas vaikas yra skirtingas, tad tai skatina ieškoti vis skirtingų ir įdomesnių bendravimo būdų, kas pedagogą skatina tobulėti kiekvieną dieną. Ugdant vaiką reikia skatinti jo savarankiškumą, ugdyti jo pasirinkimo galimybę. Kiekvieną dieną vaikas išeidamas iš darželio turi ,,išsinešti“ tik teigiamas emocijas. Kuo daugiau vaikas juda, kuo daugiau įvairesnių žaidimų žaidžia, tuo labiau jo ugdymas(-is) tampa prasmingesniu ir veiksmingesniu.

Auklėtoja Snežana

Esu Ramunė, „Boružiukų“ grupės auklėtoja. Esu baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą, socialinių mokslų bakalauro laipsnį, įgyjusi Buities kultūros mokytojo kvalifikaciją.Pasitelkdama įgytas pedagogines, psichologines žinias studijų metais bei patirtį auginant savus vaikus, kartu su vaikais darželyje einu pažinimo keliu. Bendra veikla, kartu išgyventas liūdesys ar džiaugsmas, išgirstas vaiko troškimas, man padeda ugdyti vaikus kaip asmenybes. Tai yra svarbiausia. Man vaikai, tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai, kurie mus visus gali išmokyti trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų siekti to, ko trokšta... Tų pagrindinių  dalykų mokausi kartu su vaikais. Bendra veikla – užsiėmimai padeda pasiekti tikslus, troškimus, kas suteikia džiaugsmą ir padaro laimingus. Matyti vaikus laimingus yra didžiausias džiaugsmas. Vaikų smalsumas, noras kuo daugiau sužinoti man padeda tobulėti...

Esu „Pumpuriukų“ grupės auklėtoja Renata. Kadangi aš kilusi iš didelės šeimos, turiu penkis jaunesnius brolius ir seseris, dar nebaigusi mokyklos supratau, jog mano gyvenimo pašaukimas- dirbti su vaikais. Todėl įstojau į Klaipėdos pedagogikos fakultetą, kuriame apsigyniau edukologijos bakalaurą. Studijų metu įgijau teorinių žinių apie vaikų: auklėjimą, raidos tarpsnių ypatumus, specialųjį ugdymą, laisvalaikio organizavimą bei daug kitų, darželyje, reikalingų kompetencijų. Tačiau, to man ne gana, todėl toliau studijuoju vaikystės pedagogiką. Aš noriu kuo daugiau sužinoti apie mažuosius ir kaip vykdyti ugdymo procesą, jog jie užaugtų ne tik išsiugdę savo amžiui reikalingus mokėjimus, bet  svarbiausia- laimingi! Juk vaikystė- imliausias žmogaus tarpsnis, šiuo metu formuojasi jų asmeninės savybės, todėl pedagogas yra atsakingas už tai, ko ir kaip jis vaikučius moko.

Dirbdama su vaikais aš visada bandau juos skatinti užsiimti patinkančia veikla bei ja išreikšti save. Kadangi vaiko ugdymas turi būti visuminis, apimantis visas jo fizines ir psichines galias, ugdau vaikus atsižvelgdama į kiekvieno individualumą. Išklausau mažųjų, klausiu jų nuomonės, dažnai net patarimo, taip stengdamasi išmokyti vaikus išreikšti savo nuomonę. Kartu mokomės atleisti bei susitaikyti, jog grupėje vyrautų dermė, sklistų draugiška ir šilta nuotaika 🙂